Beheer en onderhoud

Onze brandwerende afdichtingen en brandwerende doorvoeringen voldoen aan alle geldende normen, zo voldoen de materialen aan de NEN-EN 1366-1, NEN-EN 1366-3 (NEN 6069), NEN-EN 1366-4, NEN-EN 6068:2008 en de eisen conform het bouwbesluit 2012.

Om de functionaliteit van de aangebrachte brandwerende afdichtingen te waarborgen adviseren wij om jaarlijks een inspectie uit te voeren. Na deze inspectie wordt het logboek bijgewerkt en bent u jaarlijks voorzien van een actueel logboek. Wij werken hiervoor met onze eigen Mobiele App. Ook voor het beheer en onderhoud van uw gebouw(-en) kunt u bij BBWest terecht. Hierbij kan gedacht worden aan jaarlijkse controles, periodiek onderhoud of op contractuele basis.

In combinatie met ons digitaal logboek, welke 24/7 op te vragen is, en door de cloud functionaliteit raakt u nooit belangrijke gegevens kwijt. Daarnaast is er ook aan de veiligheid van uw gegevens gedacht, iedere gebruiker krijgt zijn eigen identieke inloggegevens, verbindingen zijn altijd via een beveiligde http (https) technologie.

Logboek

In elke situatie dient u te beschikken over een (digitaal) logboek. Het logboek is in combinatie met een beheer en – of onderhoudscontract een juist instrument waarmee op een duidelijke manier alle brandwerende doorvoeringen in kaart gebracht zijn en bij te houden.

Waar voorheen alle sparingen werden voorzien van een sticker met een uniek sparingnummer, worden de stickers nu voorzien van een unieke QR-code. Onze monteur scant de code, vult alle belangrijke gegevens in van de brandwerende afdichting, zoals de afmeting van de sparing, het type doorvoering, het specifieke aantal doorvoeringen en de gebruikte afdichtingsproducten.

Vervolgens zal de monteur ook een foto maken van de installatie. Om het geheel compleet te maken kan de monteur ook direct op de digitale tekening aangeven op welke locatie de sparing terug te vinden is.

Als de monteur klaar is met zijn werkzaamheden staan alle door hem ingevoerde gegevens direct bij ons in het systeem, het is dus mogelijk om met één druk op de knop direct een logboek samen te stellen. Het systeem voegt automatisch de juiste testrapporten toe aan het logboek.

logboek brandwerend

Mobiele App

Het mooie van deze mobiele applicatie is dat er de mogelijkheid bestaat om als klant gebruik te maken van het systeem. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf reparaties melden door enkel de sticker te scannen en aan te geven dat reparatie gewenst is. In combinatie met een onderhoudscontract bent u altijd up-to-date.

Het logboek wordt altijd door BBWest inclusief foto’s aangeleverd. Wij hanteren geen extra kosten voor foto’s, stickers en aangeven in bouwkundige tekeningen. Aan de hand van het logboek kunnen wij periodieke controles uitvoeren om de staat van de brandscheidingen in kaart te brengen. Daarnaast kunnen wij direct actie ondernemen en eventuele tekortkomingen direct op orde brengen.

In het bouwbesluit is het controleren van wijzigingen aan de brandscheidingen geregeld, te weten;

Artikel 1.16, lid 2:

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.