Project: Olympusflat te Rotterdam

In Rotterdam heeft BBWest de ‘Olympusflat’ een grote brandveiligheid upgrade gegeven.

Voor de VVE van de Olympusflat heeft BBWest de volledige brandveiligheid aangepakt. Zo zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd die ervoor hebben gezorgd dat het gebouw weer aan de huidige wet en regelgeving voldoet.

Dit hebben wij gedaan door de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Vervangen van alle woningtoegangsdeuren naar 30 minuten brandwerende deuren, inclusief meerpuntssluiting, knopcilinders, brandwerend glas.
  • Dichtzetten van alle voorraadkasten uitkomend op de gemeenschappelijke trappenhuizen met brandwerende beplating, inclusief het aanpassen van de huidige kozijnen opdat de juiste brandwerendheid behaald wordt.
  • Aanbrengen van de nodige brandwerende afdichtingen in de meterkasten van de woningen.
  • In het souterrain alle doorvoeringen door de brandscheidingen brandwerend afdichten.
  • In de gemeenschappelijke ruimten nieuwe kozijnen en brandwerende deuren geplaatst.

Oplevering project oktober 2021

Digitaal Logboek

Standaard wordt door ons een digitaal logboek gemaakt. In dit logboek worden alle uitgevoerde werkzaamheden geregistreerd en zijn de werkzaamheden ook visueel terug te kijken doordat gedurende de werkzaamheden overal foto’s van gemaakt worden. Met dit logboek heeft de opdrachtgever een document in handen waarmee aan het bevoegd gezag aangetoond kan worden dat aan de geldende wet en regelgeving voldaan wordt.

Ook met het garantiecertificaat welke na oplevering door BBWest toegevoegd wordt aan het logboek borgen wij de kwaliteit en garantie van de toegepaste materialen en producten.

Wat kan BBWest voor u betekenen?

BBWest kan u adviseren bij brandveiligheidsvragen omtrent uw gebouw. Heeft u een controle gehad van de brandweer, bevoegd gezag of gemeente? Of wilt u weten of uw pand voldoende brandveilig is? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!